Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Genel Bilgiler

Trabzon Üniversitesi Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi 2019 yılında kurulmuştur. 

Merkezimizin amacı; Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine ilişkin öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerini geliştirerek bunları uygulamak, materyal geliştirmek ve mevcut materyali temin etmek, dil öğrenimini sağlayacak ve destekleyecek disiplinler arası çalışmalar yapmak; Türk dilinin tarihte ve bugün konuşulduğu ve yazıldığı bütün eski ve yeni kollarını araştırmak, Türk topluluklarının farklı coğrafyalarda oluşturdukları dil, tarih ve edebiyat eserleri gibi kültür eserlerini ve Türk kültürünün çevre kültürlerle olan dil münasebetlerine yönelik çalışma ve uygulamaları yürütmek ve desteklemektir.

Merkezimizin ana faaliyet alanları şunlardır:
a) Ana dili olarak Türkçenin öğretimi üzerine uygulama ve araştırmalar yapmak.
b) Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi üzerine uygulama ve araştırmalar yapmak.

c) Türk dilini ikinci dil olarak öğrenmek isteyenlere seviye belirleme sınavları yaparak bunların sonucuna göre dili doğal ortamında kazandırmaya yönelik öğretim programları hazırlamak ve uygulamak.
ç) Merkezin amacı doğrultusunda araştırma ve uygulamaları teşvik etmek; seminer, kurs ve toplantılar düzenlemek; talep halinde resmî veya özel kurum ve kuruluşların personeline yazışma ve konuşma eksiklerini tamamlayıcı kurslar düzenlemek, bu amaçla gerektiğinde sürekli eğitim merkezi ile de işbirliği yapmak, seminerler vermek ve bunları ilgili mevzuatı çerçevesinde sertifika ile belgelemek.
d) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçenin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

Menüyü Kapat