Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Bilal KIRIMLI

Prof. Dr. Suat UNGAN

Prof. Dr. Erhan DURUKAN

Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer SERİN

Dr. Öğr. Üyesi Kerem ÇOLAK

Öğr. Gör. Nazmi ARSLAN

Öğr. Gör. Ertan AKBAŞ

Menüyü Kapat