Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Danışma Kurulu

Danışma Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Suat UNGAN

Prof. Dr. Erhan DURUKAN

Prof. Dr. Bilal KIRIMLI

Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer SERİN

Öğr. Gör. Nazmi ARSLAN 

 

Menüyü Kapat