Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Görev Tanımları

 

Görev

Görev Tanımı

İlgili Personel

Türkçe Kurslarının Gerçekleştirilmesi

Yabancı uyruklu öğrencilere yönelik Türkçe kurslarının organizesi.

Türkçe öğretimine yönelik sertifika kurslarının düzenlenmesi.

Düzenlenen kursların süreçlerinin koordine edilmesi.

Düzenlenen kurslara yönelik materyallerin temini ve geliştirilmesi.

Düzenlenen kursların ders programı ve içeriklerinin oluşturulması.

Tüm Personel

 

 

 

Sınavların Gerçekleştirilmesi

Düzenlenen kurslara ait sınavların hazırlanması ve değerlendirilmesi.

Yapılacak sınavlara ait soru bankasının oluşturulması.

Türkçe Seviye Tespit Sınavı’nın düzenlenmesi ve yürütülmesi.

Tüm Personel

 

 

 

İdari ve Mali Yönetim

Merkezin idari işlerinin takip edilmesi.

Merkezin mali işlerinin takip edilmesi.

Müdür ve Müdür Yardımcısı

 

 

 

Diğer Görevler

Düzenlenen kurslara ait sertifika ve yeterlik belgelerinin hazırlanması.

Kursiyerlere yönelik sınıf içi ve sınıf dışı etkinliklerin koordine edilmesi.

Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe yeterlik belgelerinin kontrolü

Merkezin web sayfasının güncellenmesi ve online başvuru takibi

Tüm Personel

 

 

 

 
Menüyü Kapat